• Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau
  • Opel club renbau

Motor chlazení


autor: legionar

Motor je chlazen kapalinou a chladicí systém je vybaven cirkulačním čerpadlem a termostatem. Chladicí kapalina obsahuje látky, zabraňující korozi a musíme ji používat po celý rok. Před začátkem zimy doporučujeme překontrolovat koncentraci nemrznoucího prostředku v chladicí kapalině.

Uzavírací víčko chladicího systému je opatřeno přetlakovým ventilem, který v systému udržuje přetlak od asi 1,0 do 1,3 bar (100-130 kPa). Díky zvýšenému tlaku se zvyšuje i bod varu chladicí kapaliny, a to asi na +125 °C.
Aby při ochlazování motoru nedocházelo ke smršťování hadic, je v uzavíracím víčku také podtlakový ventil, který se otevírá při podtlaku od přibližné 0,06 do 0,10 bar (6-10 kPa) a do chladicího systému může zvenku proudit vzduch.
Chladicí kapalina protéká chladičem shora dolů (chladič s příčným průtokem). Přitom se kapalina ochlazuje proudem vzduchu vznikajícím při jízdě nebo produkovaným ventilátorem. Ve spodní části chladiče je chladicí kapalina nasávána čerpadlem a je tlačena do hlavy válců a do bloku motoru.
Hlava válců je konstruována tak, že chladicí kapalina proudí vodicím kanálem přímo k sedlům ventilů, která potřebují intenzivní chlazení. Odtud proudí chladicí kapalina do klikové skříně. Po oběhu kolem válců vstupuje kapalina opět do tělesa termostatu a přes otevřený termostat proudí zahnutou hadicí do horní části chladiče, kde znovu začíná její oběh.
Při teplotě chladicí kapaliny pod +g2 °C zůstává termostat zavřený. Chladicí kapalina je pak čerpadlem nasávána přes vedlejší kanál přímo z tělesa termostatu a tlačena do vodícího kanálu. Tím se docílí rychlého a rovnoměrného prohřátí motoru. Při asi +g2 °C se termostat začíná otevírat a při +107 °C je otevřený úplně.
Chladicí kapalina vypouštění a plnění
Po opravách chladicího systému, při kterých jsme vypustili chladicí kapalinu, musíme použít kapalinu novou. V rámci roční údržby chladicí kapalinu měnit nemusíme. Po opravách hlavy válců, těsnění hlavy válců, chladiče, výměníku tepla nebo motoru musíme chladicí kapalinu vyměnit v každém případě. Je to důležité z toho důvodu, že se na nových součástech, vyrobených z lehkých kovů, usazují antikorozní činitele a vytvářejí na součástech trvanlivý ochranný povlak. V použité chladicí kapalině je zpravidla obsah antikorozních činitelů nedostatečný a na nových součástech by se nemohl vytvořit dostatečně silný ochranný povlak.
Pozor: Chladicí kapalina je jedovatá a nesmíme ji vypustit nebo přidat do domácího odpadu. Městské a obecní úřady podávají informace o tom, kde je možné uložit zvláštní odpady.
Vypouštění • Otevřeme víčko na vyrovnávací nádržce.
Pozor: Při horkém motoru obalíme víčko před otevřením tlustým hadrem, aby nás neopařila horká kapalina nebo páry. Víčko sundáváme jen při teplotě kapaliny pod +90 °C.
• Případně vyzvedneme vozidlo a zpod chladiče odmontujeme obložení.
• Pod chladič postavíme čistou nádobu.
• Z chladiče odšroubujeme sponu pro spodní hadici a posuneme ji zpět po hadici. Stáhneme hadici a chladicí kapalinu necháme úplně vytéci.
Pozor: Někdy se montují spony z pružných pásků. Tuto sponu smáčkneme na konci plochými kleštěmi, abychom ji mohli posunout dozadu. Pružné spony můžeme nahradit šroubovými sponami, ale ne obrácené.
Plnění Pozor: Chladič a výměník tepla jsou vyrobeny z hliníku, proto používáme jen nemrznoucí a antikorozní prostředky vhodné pro hliníkové součásti.

Add to Google Pridej na Seznam
TOPlist Seznam S-Rank CZIN.eu PageRank Alexa Rank JyxoRank 

Vygenerováno za:0.3245 sec,0.2884 z toho dotazů.